نام پروژه: ساختمان باسکول

  • کاربری: ایجاد فضای اداری مناسب برای پرسنل باسکول در محل دروازه شمالی
  • متراژ:165مترمربع
  • لزوم اجرا: ایجاد فضای کاری لازم برای انجام عملیات نظارتی در محل باسکول
  • آخرین وضعیت: طراحی در کلیه دیسیپلین‌ها پایان یافته است.