نام پروژه: استحصال رنیوم

  • کاربری: استحصال عنصر رنیوم از گازهای خروجی کارخانه فرومولیبدن
  • لزوم اجرا: جلوگیری از هدر رفت محصولات با ارزش
  • آخرین وضعیت: طراحی فرآیند کارخانه در دست انجام است.