نعمت اله محمدی عادلی

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
 • کارشناسی مهندسی عمران ـ عمران دانشگاه آزاد واحد اهر
 • کاردانی کامپیوتر ـ دانشگاه آزاد واحد کلیبر

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • ناظر نقشه برداری در کارخانه آهک اهر از 1396 تا کنون

 

 • شرکت مهندسی مشاور فراز آب:
 • سرناظر احداث مسیر سازی آب برگشتی از سد آیت کندی به کارخانه تغلیظ فاز 3 در طرح جامع آب معدن مس سونگون از 1399 تا کنون

 

 • شرکت مهندسی مشاور طوس آب:
 • ناظر نقشه برداری و سیویل در طرح جامع آب معدن مس سونگون  1390 – 1399

 

 • شرکت جهادنصر آذربایجان شرقی:
 • مسئول نقشه برداری سد پیغام  1385-1389

مهارت‌های حرفه ای و دوره‌های آموزشی:

 • پروانه اشتغال بکار مهندسی، پایه 3 اجرا
 • دوره های مهارت آموزشی مقدماتی ICDL
 • دوره های مهارت آموزشی پیشرفته ICDL