محسن قربانی وکیل آباد

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ناپیوسته، تکنولوژی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
 • کاردانی ناپیوسته، دانشگاه آزاد کرمان

سـوابق کاری:

 • شرکت فنی مهندسی مشیز آزمون:
 • مدیر پروژه از 1399 تاکنون

 

 • شرکت مهندسین مشاور شهرراز پارت:
 • ناظر مقیم از 1396 تاکنون

 

 • شرکت مهندسین مشاور مهرزا:
 • ناظر مقیم از 1394 تاکنون

 

 • شرکت ساختمانی آتی پی:
 • دفتر فنی پیمانکار از 1391 – 1393

 

 • دفتر فنی مهندسی 94 کرمان:
 • طراحی ونظارت از 1386 – 1391

مهارت‌های حرفه‌ای:

 • ICDL
 • نرم افزار اتوکد ؛نرم افزار رویت ؛نرم افزار تکسا، صورت وضعیت نویسی؛رسیدگی به صورت وضعیت وتعدیل ومتره وبرآورد

دوره‌های آموزشی:

 • آشنایی با شرح وظایف پیمانکار
 • نکات اجرایی سازه های فولادی
 • نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • نکات اجرایی سازه های بتنی
 • تخریب بناهای فرسوده
 • نکات اجرایی پی های سطحی
 • مسایل اولیه کارگاهی ونکات اجرایی
 • نکات اجرایی تاسیات برقی ساختمان
 • گودبرداری و سازه های نگهبان
 • مکانیک خاک