محمد علی ادهمی

 

سـوابق تحصیلی:

 • دیپلم هنرستان: رشته برق
 • کارشناسی صنایع ایمنی صنعتی دانشگاه آزاد رفسنجان

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • مدیر منابع انسانی و مشاور مدیرعامل از تاریخ  01/07/98 تا 29/12/98
 • بازنگری ساختار سازمانی دفتر مرکزی ، سایت های مجتمع شهربابک، ورزشگاه ها و آهک اهر
 • تهیه و تدوین شرح وظایف کلیه پست های سازمانی شرکت
 • شرکت در جلسات و پیگیری مطالبات شرکت
 • مدیر پروژه خدمات طراحی و بهره وری انرژی از 01/01/1399 تاکنون کارفرما: شرکت صنایع ملی مس ایران

 

 • شرکت ملی صنایع مس ایران از تاریخ 01/01/1374 تا 26/02/1398 در پستهای سازمانی ذیل:
 • مسوول برق صنعتی
 • بازرس ایمنی صنعتی
 • کارشناس سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
 • سرپرست سازماندهی و طبقه بندی مشاغل
 • رییس سازماندهی و طبقه بندی مشاغل

دوره های آموزشی:

 • طراحی سازمان و مشاغل به روش Bain&Company  مدرس : آقای دکتر صنعتی
 • دوره قوانین و مقررات استخدامی
 • دوره طرح جامع توانمندسازی منابع انسانی شرکت ملی صنایع مس ایران
 • کارگاه آموزشی نحوه شناسایی و برطرف نمودن اتلاف ها (حل مسایل کایزنی)
 • اصول مدیریت و سرپرستی
 • آشنایی با کاربردهای فرا ابتکاری در صنعت
 • کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
 • آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS
 • مدیریت فرآیند
 • تکنیک های حرفه ای سخنرانی، مذاکره و اداره جلسات مدرس: اقای دکتر میاندوابی
 • سمینار توجیهی قانون کار