محمد اکبری

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی عمران – عمران

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین از 1398 تاکنون:
 • سرپرست کارگاه پروژه ی انجام خدمات طراحی و مشاوره در مجتمع مس شهربابک

 

 • شرکت مهندسین مشاور نیپک از 1387 – 1398:
 • سرپرست دستگاه نظارت ورزشگاه ده هزار نفری شهربابک
 • سرپرست کارگاه مشارکت احداث کارخانه اسید سولفوریک خاتون آباد
 • سرپرست کارگاه پروژه احداث انبارجدید کنسانتره مس سرچشمه
 • سرپرست کارگاه کارهای باقیمانده پروژه اهک سرچشمه
 • سرپرست کارگاه احداث سوله انبار آجر نسوز سرچشمه

 

 • شرکت سهند پتر کار از 1385 – 1387:
 • مدیر پروژه مقیم سایت اتیل بنزن و استایرن منومر پتروشیمی آریا ساسول عسلویه
 • مدیر پروژه مقیم پروژه محوطه و سکوی فرآورده های سبک پلی اتیلن پتروشیمی جم عسلویه

 

 • شرکت کوپال بتن از 1382 – 1385:
 • سرپرست کارگاه  پروژه خدمات سرچاهی منطقه نفتی بهرگانسر
 • سرپرست کارگاه پروژه احداث ساختمان مهندسی خارک
 • سرپرست کارگاه پروژه احداث مجتمع 40واحدی شرکت نفت منطقه بهرگانسر