مریم شاطری

 

سـوابق تحصیلی:

  • کارشناسی حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سـوابق کاری:

  • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
  • مسئول دفتر مدیر عامل
  • مسئول روابط عمومی
  • کارشناس DCC

مهارت‌های حرفه‌ای:

  • آشنایی با نرم افزارهای عمومی مانند MATLAB, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint , …)