منصوره جنگروی

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی حسابداری – مالی ، ددانشگاه شریعتی تهران

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • مسئول دفتر مدیر عامل از 1392 – 1395
 • مدیر بخش اداری از 1396 – 1399
 • دستیار مدیر پروژه 1399 تاکنون

مهارت‌های حرفه‌ای:

 • انجام کلیه امور اداری کارکنان همچون تدوین قرارداد استخدامی، امور مربوط به بیمه و مالیات، حضور و غیاب، مرخصی‌، مأموریت و سایر تسهیلات رفاهی کارکنان و ارائه گزارشات لازم.
 • پیگیری بر تهیه شناسنامه آموزشی کارکنان.
 • پیگیری امور مربوط به اخذ و تمدید عضویت‌های شرکت.
 • پیگیری امور مربوط به اخذ و تمدید مجوزها، پروانه‌ها و گواهینامه‌های شرکت
 • انجام امور مربوط به صدور و تمدید انواع بیمه‌نامه‌های شرکت.
 • تهیه و تنظیم صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده.
 • انجام کلیه امور مربوط به اتوماسیون اداری.
 • تنظیم مکاتبات، هماهنگی با ارکان و مدیران مهندسی.
 • آشنایی با نرم افزارهای عمومی مانند MATLAB, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint , …)