مهکامه اصغرپور

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مهندسی معماری – دانشگاه پیام نور تهران

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • طراحی بیمارستان 240 تختخوابی سرطان کرمان
 • کنترل نقشه های بیمارستان شهر بابک

 

 • شرکت مهندسین مشاور فردافن پارس:
 • طراحی بیمارستان 500 تختخوابی ایرانشهر
 • طراحی بیمارستان 160 تختخوابی اروندان
 • کمک طراح بیمارستان 500 خرم آباد
 • کمک طراح بیمارستان 160 بوشهر
 • طراحی فضاهای اداری معاونت درمان کرمان و کرج
 • طراحی بخش های توسعه بیمارستان رفسنجان
 • طراحی بخش های توسعه بیمارستان خمین
 • طراحی بخش های توسعه بیمارستان خمین
 • طراحی ساختمان دانشکده بهداشت خمین
 • طراحی بخش های توسعه بیمارستان ها در شهرهای مختلف ایران
 • طراحی فاز 1 و 2 بیمارستان های عمومی و تخصصی

 

 • شرکت مهندسین مشاور مهرزا:
 • طراحی فاز 1 و 2 بیمارستان و فضاهای اداری

مهارت های حرفه ای:

 • طراحی فاز 1 و طرح کانسپت
 • تهیه­‌ی نقشه­‌های فاز 2  و جزییات اجرایی
 • آشنایی با نرم افزار revit