حمید ملاحسینی

 

سـوابق تحصیلی:

 • مدرک تحصیلی مهندسی عمران از دانشگاه شهید باهنر کرمان

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • پروژه احداث ورزشگاه‌های مس در سمت مدیریت سایت 3 ورزشگاه کرمان، رفسنجان و شهربابک از1398 تا‌کنون

 

 • شرکت مهندسی نیپک:
 • پروژه احداث ورزشگاه 10 هزار نفری شهدای مس رفسنجان در سمت‌های سرپرست دستگاه نظارت و سرپرست دفتر فنی از 1390 – 1398

 

 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان از سال 1389 تاکنون

 

 • مهندسین مشاور راه‌ور ایران:
 • مهندس ناظر مدیریت طرح در پروژه طرح و ساخت EPC راه رفسنجان – سرچشمه 1389 – 1390

 

 • مهندسین مشاور کوهستان‌راه:
 • همکاری در مطالعه تقاطع غیر همسطح ورودی کارخانه مس سرچشمه 1386

 

 • مهندسین مشاور برآیند:
 • مهندس ناظر مقیم از 1381 – 1389

 

 • عضو سازمان نظام مهندسی استان کرمان ( پایه یک نظارت )

 

 • شرکت شهر گستر سبز:
 • مدیرعامل شرکت، اخذ صلاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات و رشته راه سازی در سال 1381 و انجام کارهای ساختمانی در شهرک و کارخانه مس سرچشمه، شهرک صنعتی رفسنجان و همچنین اجرای چند پیمان تاسیساتی با شرکت گاز استان کرمان تا سال 1387

 

 • شرکت خدمات زیربنایی رفسنجان:
 • عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال همزمان با مسئولیت رئیس کارگاهی

 

 • شرکت خدمات زیربنایی رفسنجان:
 • رئیس کارگاه شرکت خدمات زیربنایی از 1377 – 1381

 

 • شرکت رفسنجان سیال:
 • رئیس کارگاه گازرسانی فاز یک شهرک مس سرچشمه از 1375 – 1377
 • رئیس کارگاه اجرای فونداسیون بتنی پایلوت فلاش و زیرسازی و آسفالت قسمتی از سایت ذوب مس خاتون آباد از 1372 – 1373