حمید محمودآبادی

 

سـوابق تحصیلی:

  • کارشناسی مهندسی صنایع – دانشگاه سیرجان

سـوابق کاری:

  • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
  • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه در واحد مهندسی خاتون آباد – کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران
  • فعالیت در دفتر اسناد ذوب مس خاتون آباد – کارفرما شرکت ملی صنایع مس ایران

 

  • شرکت فریکو:
  • کارشناس کنترل کیفیت در واحد تولید شرکت فریکو

 

  • شرکت سیرجان ولتاژ (ولیعصر):
  • کارشناس فنی محصولات برق صنعتی و مسئول بخش فروش شرکت

دوره‌های آموزشی:

  • دوره ایمنی و بهداشت ( HSE ) با نظارت و تایید اداره کار
  • دوره آموزشی تکنیک های ارزیابی ریسک (ویژه مسئول ایمنی ) با نظارت و تایید اداره کار