فرشید کمشکی

 

سـوابق تحصیلی:

 • مهندسی عمران – سازه، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • مهندسی تکنولوژی عمران – عمران، عمران، کارشناسی، دانشگاه آموزش عالی کرمان
 • کاردانی، دانشگاه فنی شهید باهنر شیراز

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • طراح سازه در پروژه های خدمات طراحی 1399 تا کنون

 

 • دفتر فنی مهندسی 246:
 • مهندس محاسب، طراحی انواع سازه های مسکونی و تجاری از 1397-1399

 

 • مهندسین مشاور آیت پی:
 • طراح سازه، نظارت بر اجرای سازه، برآورد و کنترل کیفیت اجرا از 1394-1399

 

 • مهندسین مشاور راه آهن راه:
 • کمک ناظر و ناظر از 1391-1393

 

 • شرکت فنی و مهندسی فراز نقش بم:
 • مهندس محاسب از 1390-1391

مهارت های حرفه ای:

 • بهسازی لرزه ای و طراحی عملکردی سازه ها
 • Etabs9.7 , 2016
 • Safe 2016
 • محاسبه، طراحی و نظارت سازه های فولادی
 • متره و برآورد و کنترل صورت وضعیت
 • محاسبه، طراحی و نظارت سازه های بتنی
 • کنترل کیفیت ساخت سازه ها
 • ICDL
 • Matlab
 • Abaqus