فـرصت‌های شـغلی …

 

جـای شمـا در مجموعـه ماست

ما فـرصت‌های شـغلی زیادی را در مـجموعه خود داریم. بـرای یافـتن جای خـالی
خود کـه به شما کمک می‌کند تا آرزوهایتان را برآورده کـنید، با ما درارتـباط باشید.
امـیدواریم که در آیـنده با شـما همکاری داشته باشـیم.

        i  n  f  o  @  a  n  i  n  h  o  l  d  i  n  g  .  c  o  m

Careers-R2ecovered
Careers-Recove3d