خانه  >  ارتباط با ما   همکاری با ما 

فـرصت‌های شـغلی …

جـای شمـا در مجموعـه ماست

ما فـرصت‌های شـغلی زیادی را در مـجموعه خود داریم. بـرای یافـتن جای خـالی خود کـه بـه شما کمک می‌کند تا آرزوهایتان را برآورده کـنید، با ما در ارتـباط باشید. امـیدواریم که در آیـنده با شـما همکاری داشته باشـیم.

پست الکترونیکی:  jobs@aninholding.com

Down