مرتضی علی اصغری

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مکانیک – بیوسیستم – طراحی و ساخت ، دانشگاه تهران
 • کارشناسی مکانیک بیو سیستم – طراحی و ساخت ، دانشگاه محقق اردبیلی

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • ناظر مکانیک، شرکت مشاورNIPC  -پروژه احداث کارخانه آهک هیدراته شهرستان اهر از 1399 تا کنون

 

 • گروه مکانیک بیوسیستم-دانشگاه تهران:
 • مدرس دوره تدوین دستورالعمل جوشکاری  WPS/PQR با استفاده از استاندارد های  ASME IX, ASME SEC II, AWS, ASME B31.3

 

 • مجتمع نرم افزاری جنوب:
 • مدرس دوره تدوین دستورالعمل جوشکاری  WPS/PQR با استفاده از استاندارد های  ASME IX, ASME SEC II, AWS, ASME B31.3

 

 • پروژه احداث پالایشگاه مس سونگون:
 • مسئول دانش فنی مکانیک استان تبریز از 1396-1399
 • بازرس فنی مکانیک (TI) استان تبریز از 1394-1399

 

 • سازمان فنی و حرفه‌ای:
 • تدریس واحد نقشه کشی صنعتی پیشرفته استان تهران از 1390-1392

مهارت های حرفه ای:

 • گواهی پایپینگ مقدماتی-شرکت پارسا تدبیر- مجتمع مس سونگون
 • گواهی پایپینگ پیشرفته-کمپانی بین المللی MPT اتریش
 • گواهی تهیه و تنظیم WPS/PQR- -شرکت پارسا تدبیر- مجتمع مس سونگون – (مدرس: مهندس سجودی)
 • گواهی تهیه و تنظیم WPS/PQR- -شرکت رادسازه- تهران- ( مدرس: مهندس اکبری)
 • گواهی دوره‌ی جوشکاری برق (-electrical welding)- E3، سازمان فنی وحرفه ای
 • گواهی دوره‌ی بازرسی چشمی جوش level I.II-(-visual testing)- VT ، سازمان فنی وحرفه ای- کمپانی QAL  انگلستان
 • گواهی دوره‌ی بازرسی جوش با مایعات نافذ،- level I.II Penetration test)) – PT، سازمان فنی وحرفه ای
 • گواهی دوره‌ی بازرسی جوش با رادیوگرافی- level I.II  Radiography test))-RT ، سازمان فنی وحرفه ای
 • گواهی دوره‌ی بازرسی جوش قطعات صنعتی به بافراصوت،- level I.II (Ultrasonic test)-UT، سازمان فنی وحرفه ای
 • گواهی شرکت در دوره ی تستهای غیر مخرب NDT – دانشکده فنی دانشگاه تهران
 • گواهی دوره‌ی استاندارد ISO 9001: 2008 (سیستم مدیریت کیفیت)، نمایندگی کمپانی TUV آلمان
 • گواهی پایان دوره‌ی استاندارد- OHSAS 18001:2007 ISO (ایمنی و بهداشت محیط کار)، نمایندگی کمپانی TUV آلمان
 • گواهی دوره‌ی استاندارد ISO 14001: 2004 (سیستم مدیریت زیست محیطی)، نمایندگی کمپانی TUV آلمان
 • گواهی دوره‌یHealth and Safety Environment- HSE ، ایمنی صنعتی، نمایندگی کمپانی TUV آلمان

مقالات بین المللی:

 • Effect of ultrasound on different mechanisms of fouling during membrane clarification of fluids “Published in: European Food Research and Technology IF:1.39
 • “Difference between efficiency of ultrasound treatments above and below the membrane surface in membrane clarification of fluids”
 • “The effect of ultrasound waves on the efficiency of membrane clarification of fluids” Under review

مقالات بین المللی:

 • Effect of ultrasonic treatment on efficiency of membrane clarification of pomegranate juice

ثبت ایده و اختراع:

 • امتیاز ثبت اختراع با عنوان: سامانه‌ی ریز پالایش پیشرفته                         [   شماره ثبت :83364 ]

عضویت در انجمن ها و نهاد های علمی:

 • عضو انجمن جوشکاری و آزمایشات غیر مخرب ایران IWNT
 • عضو پیوسته انجمن آزمونهای غیر مخرب ایران IRNDT