وحید محبی

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران
 • کارشناسی مهندسی عمران

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مکانیک جامدات آنین:
 • سرپرست نظارت ورزشگاه 10 هزار نفری شهدای مس شهربابک از سال 1398 تاکنون

 

 • شرکت نیپک:
 • سرپرست نظارت و سرپرست دفتر فىی ورزشگاه 10 هزار نفری شهدای مس شهربابک از سال 1390 – 1398

 

 • تعاونی مسکن غدیر شهربابک:
 • سرپرست دفتر فىی و طراح پروژه‌های 460 مسکن مهر شهربابک

 

 • مهندسین مشاور شهرنگار:
 • ناظر سیویل دانشگاه پیام‌نور شهرنگار

 

 • دفتر مهندسی طراحی شماره 213:
 • طراحی سازه و نظارت پروژه‌های متعدد از قبیل سوله‌های صنعتی و ساختمان‌های مسکونی و تجاری در شهرستان شهربابک

مهارت‌های حرفه‌ای:

 • پایه یک محاسبات و پایه یک نظارت از وزارت راه و شهرسازی
 • کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان
 • عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان و مسئول دفتر مهندسی طراحی شماره 213
 • تسلط به آخرین ورژن نرم افزار‌های Sap, Safe, Etabs, Auto cad , Office
 • تسلط به فهارس بها و تعدیل و اصول کنترل پروژه و ساختار شکست