خانه  >  خدمات   مدیریت پیمان 

مـدیریت پیمـان :

     شرکت‌ها و کارفرمایان اغلب به جملگی انواع قرارداد نیاز دارند تا بدین واسطه بتوانند به راهبری و رتق و فتق امورات خود بپردازند. قراردادهایی که با مشتریان، فروشندگان، شرکاء یا حتی کارمندان منعقد می گردند می باید به طور صحیح و شفاف نوشته شوند، موضوعی که مناسبات و روابط حسنه بین‌طرفین قرارداد و نیز همکاری اقتصادی سودآور را تضمین می‌کند. اما اغلب مشکل اینجاست که فرآیند انعقاد و اجرای یک قرارداد صرفاً به نوشتن و امضای آن خلاصه نمی‌شود، فرآیند پیچیده‌ای که مشتمل است بر یافتن شرکای قابل اعتماد، حصول به توافق بین‌طرفین، تدارکات، عقد قرارداد، تأمین تجهیزات، عقد قرارداد با پیمان کاران و اجرای قرارداد.

     جملگی موارد فوق‌الذکر مراحل مختلف مدیریت پیمان هستند که برای راه‌اندازی و بهره‌برداری از یک کسب و کار خوب و سودآور ضروری قلمداد می‌شوند. مدیریت پیمان به فرآیندهای اقتصادی، تجاری، حقوقی، طراحی، نظارتی و عملیاتی ای اطلاق می‌شود که بر اجرا و ارزیابی قراردادها نظارت و مدیریت می‌کند،

     بدین منظور که عملکرد کاری و تجاری را به حداکثر و ریسک را به حداقل برساند. این‌را از یاد نبرید که هر‌چه پروژه‌ای که مترصد انجام آن هستید بزرگ تر، پیچیده تر و حیاتی تر باشد، به همان اندازه مدیریت پیمان می‌تواند به طرز قابل توجهی کیفیت عملکرد یک سازمان یا شرکت را ارتقاء بخشد. مدیریت پیمان به معنای مدیریت قراردادهایی است که با مشتریان، کارفرمایان، شرکا یا کارمندان منعقد می‌شود. مدیریت پیمان در رابطه با مذاکره در خصوص قیود و شروط تصریح شده در قرارداد و حصول به اطمینان در باب میزان پایبندی به همان قیود و شروط شمولیّت دارد.

     به علاوه، در طول اجرا و بهره برداری از پروژه، بر سرِ هر‌گونه تغییر یا تغییرات و نیز حک و اصلاح بندها می باید توافق صورت گیرد و سپس مستندسازی شود. به طور خلاصه، مدیریت پیمان همان فرآیند ایجاد، اجرا و تحلیل یک قرارداد است که به منظور به حداکثررساندنِ عملکرد مالی و عملیاتی صورت می‌پذیرد و در صدد به حداقل رساندن ریسک است.