فرحناز برزگر حسینی

 

سـوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی ، دانشگاه آزاد کرمان
 • کارشناسی مهندسی مهندسی مکانیک – طراحی جامدات، دانشگاه شهید باهنر کرمان

سـوابق کاری:

 • شرکت مهندسین مشاور آنین
 • ناظر تاسیسات مکانیکی پروژه احداث ورزشگاه های 10 هزار نفری مس رفسنجان، شهر بابک و مجموعه ورزشی پاریز از 1398 تا کنون

 

 • شرکت نیپک 
 • ناظر تاسیسات مکانیکی پروژه احداث ورزشگاه های 10 هزار نفری مس رفسنجان، شهر بابک و مجموعه ورزشی پاریز از 1396 – 1398

 

 • شرکت مهندسین مشاور صنعتی ایران 
 • ناظر تاسیسات مکانیکی پروژه های مجتمع ذوب مس خاتون آباد 1396

 

 • شرکت آرتین ماشین آریا 
 • مسئول فنی از 1392 – 1396

 

 • کارخانه تکنوپخت رفسنجان
 • مدیر بخش طراحی و مسئول کنترل کیفیت از1383 – 1392

 

 • کارخانه کابل مسی 
 • کارآموز واحد نگهداری و تامیرات 1383

 

 • کارخانه فیبر نوری رفسنجان 
 • کارآموز واحد PM

 

سـوابق اجرایی:

 • نظارت تاسیسات ساختمان از سال 1389 تا کنون
 • نظارت و طراحی پروژه های گاز رسانی از سال 1392 تا کنون

مهارت های حرفه ای:

 • آشنایی با نرم افزارهای تخصصی طراحی سازه مانند Carrier, Ansys Fluent, Inventor, Revit Mep, Solid Works, AUTO CAD 2D AND 3D, Catia
 • آشنایی با نرم افزارهای عمومی مانند Front Page, Photo Shop, Microsoft Office

دارای گواهی نامه‌های:

 • مدیریت کیفیت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001
 • کنترل کیفیت محصول QFD
 • نقشه خوانی تخصصی
 • مدیریت کیفیت جامع TQM

دارای پروانه های‌اشتغال:

 • پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 2 در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان
 • پروانه کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات